Jeśli chodzi o marketing definicja jednoznaczna jest bardzo trudna do skonstruowania i wymaga od nas otwarcia na różne aspekty działań, które zawierają się w tym zakresie. Zaczynając prowadzić naprawdę efektywny marketing definicja musi przekazywać, że są to działania z zakresu handlu aktywnego, wychodzącego naprzeciw potrzebom klienta, usiłującego te potrzeby uświadamiać i pobudzać, a niekiedy także kreować.

Marketing definicja mówi, że najważniejsza jest świadomość, że odbiorca dóbr i usług (klient) to kluczowy element prowadzenia udanego biznesu. Jeżeli nasze przedsiębiorstwo traci klientów, z ekonomicznego punktu widzenia traci rację bytu. Ze świadomości centralnej roli klienta wynika dążenie do zaspokajania starych i kreacji nowych potrzeb, które leży u podstaw działań marketingowych.

Mając na myśli kompleksowy marketing, definicja wskazuje na szereg działań, wśród których można wymienić:

- szukanie i ewaluację szans i możliwości rynkowych, umożliwiających zaspokojenie potrzeb szerokich grup odbiorców;

- wykreowanie produktu oraz opracowanie metod jego dystrybucji;

- przygotowanie odpowiedniej taktyki ceny i promocji;

- opracowanie planu i wdrożenie kampanii reklamowej produktu.

Jak widać, działania obejmujące ogólne hasło marketing są bardzo różnorodne i wymagają niejednokrotnie zaangażowania wielu osób i poświęcenia znacznych zasobów. Współcześnie działaniami marketingowymi zajmują się wyspecjalizowane agencje, zatrudniające profesjonalistów od marketingu, którzy dobrze rozumieją jego definicję, a swoją kreatywnością codziennie poszerzają zakres stosowania terminu marketing.

Wśród wielu technik marketingowych warto wymienić buzz marketing, viral marketing, product placement i wiele innych. Jeśli chcemy odnieść sukces, powinniśmy zainteresować się tym tematem już dziś.