Marketing – definicja w ujęciu przedmiotowym opiera się na modelu marketing mix. Marketing mix jest zbiorem elementów pod kontrolą przedsiębiorstwa, przy pomocy których możliwe staje się oddziaływanie na rynek docelowy. Marketing mix jest harmonijnym łączeniem wartościowych produktów z dobrymi cenami i kanałami dystrybucji. Zapewnia to wygodę podczas dokonywania zakupów i skuteczna promocję. W obrębie modelu marketing mix najczęściej wykorzystuje się model 4P. Model 4P tworzą następujące składowe: produkt, cena, miejsce, promocja. Marketing i jego definicja w ujęciu przedmiotowym w modelu 4P obejmuje przede wszystkim produkt. Produkt to różnorodność ofert, ich cechy, jakość, rozmiar i opakowanie. To również marka i obsługa posprzedażowa wraz z warunkami gwarancji i zwrotów. Definicja marketingu w tym modelu i ujęciu to także cena, nie tylko w kategoriach jej wysokości, ale wszelkiego rodzaju rabaty, warunki i okres płatności. Model 4P w przedmiotowym ujęciu składa się też z miejsca, tzn z kanałów dystrybucji, warunków transportu, ilości zapasów. Ostatnią składową definicji marketingu w tym ujęciu to promocja, na którą składa się promocja sprzedaży, public relations, reklama. Promocja osobista polega na osobistym polecaniu usług i produktów przez sprzedawcę. Reklama jest informacją nieodłącznie związaną z komunikatem perswazyjnym. Ma ona na celu skłonienie do kupna lub skorzystania z towarów czy usług. Public relations związany jest z kształtowaniem relacji publicznie funkcjonującego podmiotu z jego otoczeniem. Celem tych działań jest troska o dobry wizerunek osoby lub firmy. Promocja to umiejętne połączenie elementów w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów promocji.