Marketing- definicja marketingu bezpośredniego opiera się na wysyłaniu bezpośrednich komunikatów do wyselekcjonowanych osób w celu uzyskania bezpośredniej reakcji. Umożliwia on klientom dokonywanie zakupów z pominięciem osobistego kontaktu ze sprzedającym. Jest wygodny i zmniejsza koszty, poprawia skuteczność działań marketingowych. Marketing  bezpośredni obejmuje telemarketing, sprzedaż wysyłkową, e- mailing. Najistotniejsze jest określenie grupy docelowej, do której dotrze oferta. To jeden z ważniejszych etapów tworzenia strategii marketingowej. Definicja marketingu bezpośredniego pozwala dotrzeć firmom do konkretnych odbiorców i stworzyć komunikat wywołujący reakcję. Najbardziej oczekiwaną reakcją jest chęć nabycia produktu lub usługi. Marketing bezpośredni występuje w formie sprzedaży bezpośredniej, telemarketingu, e- mailingu i direct mailingu. Definicja marketingu bezpośredniego obejmuje skuteczne działania dzięki bazom danych konsumentów. Bazy danych stanowią źródło informacji na temat wszystkich klientów firmy (obecnych, przeszłych i przyszłych). Dzięki nim można łatwo określić grupę docelową badań marketingowych. Bazy danych powinny zawierać aktualne informacje. Można wyodrębnić wiele odmian marketingu bezpośredniego. Jedną z nich jest marketing internetowy. Internet jest środkiem komunikacji o ogromnym zasięgu. Marketing internetowy ściśle wiąże się z e- mailingiem, którego głównym narzędziem komunikacji jest poczta elektroniczna. Poczta elektroniczna popularna i szybka droga dotarcia do odbiorcy. Marketing bezpośredni nie może być skuteczny bez bazy danych, która zawiera nie tylko adresy klientów, ale  również ich preferencje i upodobania.