Marketing – definicja instytucjonalna dotyczy głównie pracowników przedsiębiorstwa nie tylko działu marketingu, ale także innych zaangażowanych w te funkcje, np. dział HR, public relations, badań i rozwoju i in. Instytucjonalna definicja marketingu obejmuje nie tylko pracowników przedsiębiorstwa, ale i inne firmy realizujące te funkcje. Najczęściej wykorzystuje się agencje badań rynkowych. Agencje badań rynkowych zajmują się tworzeniem zaplecza naukowego. Badania rynkowe to czynności zmierzające do poznania zjawisk, procesów rynkowych, ich związków i zależności. W ich skład wchodzą badania popytu, podaży i cen, czynników, ich czasowych zmian oraz zachowań  podmiotów gospodarczych na rynku. Badania marketingowe są systematycznymi, obiektywnymi i celowymi działaniami i przedstawiania informacji dla potrzeb marketingowych. Oprócz nich marketing i jego definicja instytucjonalna wykorzystuje również agencje reklamowe, które tworzą kampanie promocyjne dla produktów i usług oferowanych przez firmę na rynku. Agencje te zajmują się tworzeniem reklam, np. radiowych, telewizyjnych, internetowych. Istotną dziedzinę stanowi identyfikacja wizualna i kompleksowa kampania reklamowa. Agencje reklamowe rozszerzają swoje usługi o guerilla marketing czy reklamy ambientowe. Definicja instytucjonalna do grona tego zalicza  także firmy konsultingowe służące pomocą w zrozumieniu pozycji firmy i podejmowaniu decyzji co do pozycjonowania firmy i jej działalności na rynku. Konsulting obejmuje usługi tj. reorganizacja, zarządzanie finansowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych. Marketing – definicja w ujęciu instytucjonalnym obejmuje szeroki zasięg działań i podmiotów realizujących te działania.