Zadając pytanie o marketing, jego definicja musi objąć szeroki zakres różnych działań. Historycznie marketing oznaczał realizację sprzedaży, natomiast współcześnie marketing i jego definicja stwierdza, że jest to skupienie się na kliencie i jego potrzebach, a także dążenie do ich odkrycia i zaspokojenia.

Marketing definicja - musi objąć szeroki zakres różnych działań

Marketing definicja – musi objąć szeroki zakres różnych działań

Idąc dalej, wg Philipa Kotleta działania z zakresu marketingu to „nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego”. Ponadto, marketing -definicja wg pana Kotlera, powinna wskazać, że działania marketingowe określają segmenty rynku, które przedsiębiorstwo może najlepiej zaspokoić.

Współcześnie, definicja marketingu uważana za najbardziej adekwatną i pełną to ta, która mówi, że marketing to taki proces zarządczy i społeczny, poprzez który jednostki i grupy otrzymują dokładnie to, czego potrzebują i pragną na drodze tworzenia oraz wzajemnej wymiany produktów i wartości.

Na którąkolwiek z powyższych definicji byśmy nie spojrzeli, moglibyśmy (mylnie) stwierdzić, że sprzedaż sama w sobie, a także reklama produktów i usług nie są działaniami marketingowymi. Stwierdzenie takie jest błędne, ponieważ zarówno sprzedaż jak i reklama są działaniami towarzyszącymi marketingowi i stanowiącymi jego integralną część. Budując swoją pozycję na rynku musimy ciągle sprzedawać oraz reklamować nasze produkty i usługi. Bez tego nie będzie możliwe przecież, zaspokojenie – podkreślmy – pełne zaspokojenie i kreacja nowych potrzeb klientów.

Głównym założeniem marketingu jest to, że działalność przedsiębiorstwa nie opiera się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży dóbr, ale na istnieniu klienta. Byt przedsiębiorstwa jest dlatego nierozerwalnie związany z istnieniem klienta, a ono z kolei z prowadzeniem skutecznych działań marketingowych.