Marketing – definicja jego może być różnorodna, ale warto zaznaczyć, że w jego obrębie mieszczą się także inne podstawowe pojęcia, np. pojęcie badań marketingowych. Zasięg marketingu i definicja badań marketingowych obejmuje systematyczne gromadzenie, zapisywanie i analizowanie danych związanych z działalnością firmy. Badania marketingowe mają na celu opracowanie programu marketingowego. Marketing oraz definicja badań marketingowych określa także etapy planowania i realizacji tych badań. Pierwszym krokiem jest określenie problemu badawczego, następnie formułuje się hipotezy i opracowuje plan badań. Marketing wraz z definicją badań marketingowych uwzględnia podczas procesu opracowywania planu korzystanie z badań poszukiwawczych, opisowych i przyczynowo- skutkowych. Badania marketingowe stosuje się wykorzystując metodę ankietową, panelową, obserwacji, eksperymentalną i badań jakościowych. W badaniach marketingowych można wyróżnić obszary, tj. badania strategiczne, badania otoczenia, nowego produktu, cen, efektywności systemów komunikacyjnych, badania satysfakcji i lojalności klientów czy badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej. Celem badań strategicznych jest zlikwidowanie niepewności przy podejmowaniu decyzji najważniejszych dla firmy. Badania otoczenia obejmują analizę czynników mikro- i makrootoczenia, tj. analiza konkurencji, analiza postępowania nabywców w procesie zakupów i użytkowania różnych dóbr, analiza konkurencji oraz analiza struktur i rozwoju dystrybucji. Badania nowego produktu obejmują relację miedzy zaspokojeniem potrzeby a dokonaniem zakupu. Marketing i jego definicja badań marketingowych w badaniach cen wiąże się z analizą cen podczas wprowadzania na rynek nowego produktu, zmiany wysokości kosztów produkcji, wprowadzania nowej strategii cenowej.