Wśród wielu technik marketingowych warto wymienić marketing partyzancki, pozycjonowanie, buzz marketing – wszystkie z nich łączy wspólna marketingu definicja, które powyższe i wiele innych spełniają.

Praktycznie każda definicja marketingu określa działania marketingowe jako formę aktywności na rynku, która prowadzi do szukania i oceny możliwości rynkowych dotyczących zaspokojenia potrzeb szerokich grup odbiorców – potencjalnych i rzeczywistych klientów. Oznacza to między innymi wykreowanie produktu, opracowanie metod jego dystrybucji, przygotowanie odpowiedniej strategii promocji i kształtowania ceny, a nade wszystko opracowanie planu i wdrożenie kampanii reklamowej naszej marki.

Nieważne czy jesteśmy właścicielami małego przedsiębiorstwa czy pracownikami wielkiej korporacji, musimy pamiętać, że rozwój naszej działalności zależny jest w głównej mierze od popytu na oferowane przez nas produkty i usługi. Stąd, jeśli popyt jest mały, może warto się przekwalifikować lub zrobić coś, żeby nasza marka była bardziej atrakcyjna? Mając na myśli efektywny marketing definicja często wskazuje również na konieczność stworzenia nowych, unikatowych potrzeb u klientów – jest to jedno z najbardziej wyrafinowanych działań marketingowych.

Współcześnie, marketing i jego definicja uważana jest za najbardziej adekwatną i pełną to ta, która stwierdza, iż działania marketingowe to taki proces ekonomiczny i społeczny, przez który jednostki i całe zbiorowości dostają dokładnie to, czego pragną i potrzebują na drodze tworzenia oraz wzajemnej wymiany produktów i usług. W dobie zmieniającej się jak w kalejdoskopie koniunktury bardzo ważne jest, żeby cały czas trzymać rękę na pulsie, być trendsetterem, zaspokajać potrzeby klientów i kreować nowe, które będziemy mogli zaspokoić. Musimy to robić już dziś.