Definicja funkcjonalna marketingu określa działania podejmowane w przedsiębiorstwie, które posiadają konkretne cele. Marketing  w swojej definicji ma na celu analizę otoczenia. Na analizę składa się badanie czynników zewnętrznych, które mogą przyczynić się do sukcesów lub też porażek firmy na rynku.  Ma na celu również analizę konsumentów obejmującą ocenę preferencji, konsumentów i ich decyzji zakupowych w celu zrozumienia ich oczekiwań. Dotarcie do potrzeb klienta pozwala na stworzenie dla niego zadowalającej oferty.

Marketing – definicja w ujęciu funkcjonalnym zajmuje się także planowaniem produktu

Marketing – definicja w ujęciu funkcjonalnym zajmuje się także planowaniem produktu

Marketing – definicja w ujęciu funkcjonalnym zajmuje się także planowaniem produktu. Wiążą się z tym działania prowadzące do ich rozwoju, polepszania pozycji na rynku. To także działania związane z budowaniem marki, tworzeniem opakowania. Planowanie produktu musi być działaniem, które w efekcie końcowym zaspokoi oczekiwania klientów. Marketing funkcjonalny zajmuje się planowaniem i egzekucją dystrybucji dla konkretnych klientów, zarządzaniem hurtowym i detalicznym umiejscowieniem towaru. Kolejny cel to planowanie i egzekucja promocji. Polega to na dokonywaniu prawidłowych wyborów  i umiejętnym połączeniu reklamy, publicity, itp. Planowanie cen ma na celu dostosowanie ich pod względem struktury, poziomu, regulowania i tworzenia do warunków firmy. Marketing, zwłaszcza definicja funkcjonalna zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność. Oznacza to, że przedsiębiorstwo ma świadomość jaki wpływ wywiera na otoczenie i bierze za niego odpowiedzialność. Bezpośrednio przejawia się to w oferowaniu bezpiecznych produktów, podejmowaniem działania z poszanowaniem prawa, pracowników, klientów oraz innych osób, bez szkody dla środowiska, i inn.